Menu

Menu

Toolbox

De toolbox bevat alle modellen en (Excel-)formules die nodig zijn voor business modelling.
De door u gewenste modellen of formules vindt u door middel van zoekwoorden en/of keuzemenu’s. Elk model en elke formule wordt verder toegelicht,
zodat u deze in de theorie of praktijk kunt gebruiken.