Menu

Menu

Wat is business modeling?

Business modelling houdt zich bezig met modellen die bedrijfsmatig worden toegepast. Meer specifiek betreft het kwantitatieve modellen die de werkelijkheid in een organisatie beschrijven, verklaren of voorspellen. Gelet op de complexe werkelijkheid van een organisatie is veelvormig en het aantal modellen navenant groot. Deze website probeert ordening aan te brengen in het rijke scala van business modellen.