Menu

Menu

Hoe werkt deze website?

Deze website geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welk (business) model is het meest geschikt in een bepaalde situatie (inhoud)?
 • Hoe ziet het gekozen model eruit en hoe kan het worden gemaakt (stappenplan)?
 • Hoe kan het model in de praktijk worden toegepast (voorbeeld)?

Maar ook:

 • Hoe kan het model worden vertaald in Excel?
 • Uit welke formules bestaat het model?

In de Toolbox worden de bovenstaande vragen beantwoord. Deze toolbox bestaat uit drie met elkaar samenhangende onderdelen:

 • Toolbox Model (herkenbaar aan de blauwe kleur)
 • Toolbox Excel (herkenbaar aan de groene kleur)
 • Toolbox Formule (herkenbaar aan de rode kleur)

Talloze handboeken zijn geschreven over business modeling, vooral in de Engelse taal. De logische samenhang tussen modellen onderling en de samenhang met Excel (als technisch vehikel) en de onderliggende formules (de bouwstenen van het model) gaat in die handboeken verloren. Deze website is in tegenstelling tot een handboek interactief. Bovendien is de informatie telkens op dezelfde manier geordend:

 • Keuze (welk model of welke formule?)
 • Inhoud (hoe ziet het model of de formule ruit?)
 • Stappenplan (hoe maak je het model of de formule?)
 • Voorbeeld (hoe ziet het model of de formule in de praktijk eruit?)